Забележителности

Забележителности в Поморие

Сред забележителностите на Поморие днес са Старите църкви “Преображение Христово”, строена между 18 и 19 в., в която се пазят ценен иконостас и редки икони. В поморийския манастир “Св. Георги Победоносец” може да видите каменен релеф на Св. Георги. Задължително трябва да посетите и музейната експозиция в дома, където е живял поетът П.К. Яворов и негов паметник при Яворовите скали. Близо до къмпинг “Европа” в местността Кухата могила е открита куполна гробница мавзолей от 3-4 в., която има изключително интересна с фуниевидната си конструкция.Поморие е известен с едноименното Поморийско езеро, което представлява свръхсолена лагуна и е защитена местност. Други природни атракции в района на Поморие е корията, намираща се край село Гълъбец, и местността Блатно кокиче.

Манастирът “Свети Георги Победоносвц”Манастирът “Свети Георги Победоносвц”  е действащ мъжки манастир и  е забележителен паметник на архитектурата от Възраждането.  На това място е имало тракийско  светилище, за което говори  запазеният каменен релеф с образа на тракийски коннник. По време на византийската епоха тук се е издигала християнска обител.  Сегашната църква на манастира е издигната  през 1856 година, със средства на местното християнско население.  Интерес представлява и каменната икона на Свети Георги, намираща се над входа на църквата.

  
още за Поморие »

Музей на солта


Друга забележителност в морския град е музеят на солта, който е открит пред 2002 година.   Той е единственият в България и Иточна Европа специализиран музей за производство на сол, чрез слънчево изпарение на морска вода. Посетителите могат да видят на живо всички технологични операции.  

Поморийско езеро съхранява уникална солена екосистема със специфичен растителен и животински свят. Разположението по големия миграционен път на птиците Via Pontica определя голямото им разнообразие - 269 вида! От хилядолетия в района хармонично съжителстват човешки дейности и съхранена природа. Центъра е разположен в гр. Поморие на брега на Поморийско езеро до Музея на Солта и предлага:

Поморийско езеро е защитена местност от 2001 г., а високата му природна стойност е оценена и на международно ниво с включването му в Списъка на влажните зони с международно значение (Рамсарско място) и общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

  
още за Поморие »

Античната куполна гробница


Друга забележителност на   град Поморие, която туристите не трябва да пропуска,   е античната куполна гробница, която е призната за паметник на културата.   Тя се намира под насипа на   надгробна могила с кръгла камера с диаметър 11.6   м и височина 5.5 м.   Гробинцата е открита през 1888 година и представлява оригинално антично съоръжение, единствено на Балканския полуостров.   Смята се, че става дума   за мавзолей на богата анхиалска фамилия, където периодично са се извършвали религиозни ритуали.

  
още за Поморие »

Църквата “Преображение Господне”


Най-старата постройка в града , градена през 1763-1764 година е църквата “ Преображение Господне” . Тя е изградена на мястото на малък храм, съществуващ още от 9 в. Това е трикорабна   църква с дъсчени тавани.   Постройката е   изградена изцяло от камък.   Иконостасът е изработен изцяло от дърворезба с флорални мотиви.   Под иконата на Исус Христос се намира аязмо със светена вода, извираща от каменна плоча. Оригиналният архитектурен план   и богатата украса прави църквата униканла - тя също   е обявена за паметник на културата.    

  
още за Поморие »

Исторически музей в Поморие


В историческия музей       може да се проследи историята на града и региона от праисторичски времена. Там са представени предмети от бита, както и праисторичекса керамика от халколита, както и каменни котви от късната бронзова епоха. Интерес представляват и намерените огромни кости пред нос Кротиря, които принадлежат на мастодонти, измрели през ледниковата епоха.

Древното име на Поморие е Анхиало. Голяма част от находките от късната бронзова епоха дават основание да се предполага, че градът е възникнал като тракийско селище още от този ранен период.   Античният римски град пък се намира в местността “ Палеокастро” .   Артефакти за това се намират във зала 2 на музея.

В трета зала могат да се видят части от   античния водопровод на града , оброчни плочи и   надписи, посветени на Аполон. От средновековния период пък са   изложени сечива, керамика, кръстове и украшения.

Представените   в зала номер 4 монети от Анхиало, Месамбрия, Деултум и Марцианопол, както и тракийски, македонски, римски, византийски, старобългарски и османски монети, говорят за оживената търговия на града. Там са изложени и   няколко старопечатни издания.

  
още за Поморие »

Дом на Пейо Яворов


В дома, където е живял   поетът Пейо Яворов има музейна сбирка, а край морето,   на т. нар. Яворови скали,   има негов паметник.

  
още за Поморие »