Дом на Пейо Яворов

В дома, където е живял  поетът Пейо Яворов има музейна сбирка, а край морето,  на т. нар. Яворови скали,  има негов паметник.