Музей на солта

Друга забележителност в морския град е музеят на солта, който е открит пред 2002 година.  Той е единственият в България и Иточна Европа специализиран музей за производство на сол, чрез слънчево изпарение на морска вода. Посетителите могат да видят на живо всички технологични операции.  

Поморийско езеро съхранява уникална солена екосистема със специфичен растителен и животински свят. Разположението по големия миграционен път на птиците Via Pontica определя голямото им разнообразие - 269 вида! От хилядолетия в района хармонично съжителстват човешки дейности и съхранена природа. Центъра е разположен в гр. Поморие на брега на Поморийско езеро до Музея на Солта и предлага:

Поморийско езеро е защитена местност от 2001 г., а високата му природна стойност е оценена и на международно ниво с включването му в Списъка на влажните зони с международно значение (Рамсарско място) и общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.