ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в Несебър и Поморие

  • Почистване;
  • Грижа за цветята;
  • Проветряване;
  • Системно наблюдение на ВИК и ел.инсталации.