ё–»ƒ»„≈— ј ѕќћќў Ќ≈—≈ЅЏ– и ѕќћќ–»≈

  • –егистраци€ на български фирми;
  • ќткриване на чуждестранни търговски представителства;
  • ѕокупка на превозни средства /леки автомобили, микробуси, мотори, лодки и €хти/;
  • ѕокупко-продажба на недвижими имоти;
  •  андидатстване в български училища и университети;
  • ѕосто€нно и дългосрочно пребиваване в страната.
 ниги за енергийна психологи€- “≈—, на български език  още за ѕоморие ї www.barep.org тес книга