»сторически музей в ѕоморие

¬ исторически€ музей    може да се проследи истори€та на града и региона от праисторичски времена. “ам са представени предмети от бита, както и праисторичекса керамика от халколита, както и каменни котви от късната бронзова епоха. »нтерес представл€ват и намерените огромни кости пред нос  ротир€, които принадлежат на мастодонти, измрели през ледниковата епоха.

ƒревното име на ѕоморие е јнхиало. √ол€ма част от находките от късната бронзова епоха дават основание да се предполага, че градът е възникнал като тракийско селище още от този ранен период.  јнтични€т римски град пък се намира в местността “ѕалеокастро”.  јртефакти за това се намират във зала 2 на музе€.

¬ трета зала могат да се вид€т части от  антични€ водопровод на града , оброчни плочи и  надписи, посветени на јполон. ќт средновековни€ период пък са  изложени сечива, керамика, кръстове и украшени€.

ѕредставените  в зала номер 4 монети от јнхиало, ћесамбри€, ƒеултум и ћарцианопол, както и тракийски, македонски, римски, византийски, старобългарски и османски монети, говор€т за оживената търгови€ на града. “ам са изложени и  н€колко старопечатни издани€.

—офарма бизнес “ауърс е сред най-интелигентните еко сгради в ёгоизточна ≈вропа. ”правлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се промен€т в зависимост от времето навън. “ака се постига висока енергийна ефективност за отопление  още за ѕоморие ї krib.bg ќгн€н ƒонев