Правителството подпомага благоустрояването на Поморие

С решение на служебното правителство в полза на община Поморие беше учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху части от имоти – изключителна държавна собственост. Терените с обща площ около 200 кв. м са част от крайбрежната ивица. Те са необходими за реализирането на проект по Оперативна програма „Околна среда” за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на Поморие. С осъществяването на проекта се цели да се изгради устойчива система за водите и отпадъчните води на града като се повиши качеството на съществуващите услуги и се намали отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, съобщиха от правителствената информационна служба..

 

На Българския червен кръст е прехвърлен безвъзмездно имот – частна държавна собственост в Созопол. Това е теренът, на който е построен Националният учебен център за подготовка на водни спасители на БЧК. За да бъде използвана базата по-ефективно през цялата година, сдружението планира да извърши подобрения, като към учебния център изгради закрит плувен басейн, спортна площадка и хангар за съхранение на спасителни плавателни съдове и съоръжения.

На Министерството на правосъдието се предоставят за управление части от имот – публична държавна собственост, необходими за дейността на Областната служба „Изпълнение на наказанията“ в Търговище. Осемте стаи, които ще ползва сектор „Пробация“, се намират в административна сграда на ул. „Христо Ботев” в града.

Шест имота – публична държавна собственост, управлявани от Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, придобиват статут на имоти – частна държавна собственост. Те се намират в областите Велико Търново, Пловдив и Стара Загора, като заедно с построените в тях сгради са били използвани за складове за военновременни мощности. Впоследствие имуществата и техниката в тях са преместени, а помещенията са изключени от военновременните планове. След промяната на статута на имотите, те ще останат в управлението на държавното предприятие и ще бъдат използвани за осъществяване на основната му дейност.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът и на имот в Ямбол, предоставен за управление на Националната компания „Железопътна инфраструктура”. Теренът с площ 5,6 дка на ул. „Ямболен” е с отпаднала необходимост за компанията, намира се извън района, в който са разположени обекти на жп инфраструктурата, и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на жп превозите.Избрани сайтове Поморие

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Автобусна фирма М-БУС работи с около 100 автобуса, от които 36 чисто нови автобуса в т.ч. 12 автобуса на възраст до 5 години.

  • Най-нови коментари Поморие

  • Коментар към: Плажове в Поморие Hello! We've good news for The brand new Xrumer 16 were exceptional base Joomla K2 copes and operates with postings without any any mods! It is possible to see it here: http://katamarancharter.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873 http://naveedulhassan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24690 http://www.sophrologue-lyon.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2521 http://www.abdelkaderrailane.fr/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1463 http://www.galleriaperera.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117318