Създават общинско предприятие “Туризъм и спорт”

С пълно мнозинство от 20 гласа Общински съвет Поморие реши да се създаде общинско предприятие „Туризъм и спорт”. Съветниците приеха и Правилник за устройството и дейността на предприятието. От краткия дебат по точката бе прието предложението да бъде назначен конкурс за избор на директор.
Новото общинско предприятие ще провежда политиката на Община Поморие в областта на туризма и спорта.
Според докладната записка на зам. кмета на общината Илия Джингов предприятието ще управлява и поддръжа туристическите информационни центрове и подпомага туристическото обслужване на гостите и гражданите на общината.

Прието бе предложението новата структура да управлява, стопанисва и събира приходи, такси, наеми, цени на услуги на всички спортни обекти, собственост на общината.

Ето каква дейност ще развива новото общинско предприятие:

1. Провежда политиката на Община Поморие в областта на туризма и спорта.

2. Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Поморие. Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

3. Участва със свои представители в Общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/.

4. Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Поморие и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

5. Участва в изработването на Годишна програма за развитие на туризма на територията на Община Поморие, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението й.

6. Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Поморие.

7. Популяризиране на Община Поморие, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Поморие.

8. Управление и поддръжка на туристическите информационни центрове и подпомагане туристическото обслужване на гостите и гражданите на Община Поморие.

9. Търговия със стоки, аксесоари и сувенири , продажба на туристически продукти и пакети, както и предоставяне на екскурзоводски и аниматорски услуги, управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на проходи от такси, наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите, свързани с популяризирането на Община Поморие като туристическа дестинация. Управлява спортните имоти, собственост на Община Поморие, включително събира такси наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите.

10. Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Поморие .

11. Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали.

12. Взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на туристическия интернет сайт на Общинско предприятие „Туризъм”- гр.Поморие.

13. Участие в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации/институции ангажирани в сферата на туризма.

14. Организира туристически дейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Поморие.

15. Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

16. Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.Избрани сайтове Поморие

  • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Автобусна фирма М-БУС работи с около 100 автобуса, от които 36 чисто нови автобуса в т.ч. 12 автобуса на възраст до 5 години.

  • Най-нови коментари Поморие

  • Коментар към: Плажове в Поморие Hello! We've good news for The brand new Xrumer 16 were exceptional base Joomla K2 copes and operates with postings without any any mods! It is possible to see it here: http://katamarancharter.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=873 http://naveedulhassan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24690 http://www.sophrologue-lyon.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2521 http://www.abdelkaderrailane.fr/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1463 http://www.galleriaperera.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117318