Правителството подпомага благоустрояването на Поморие

С решение на служебното правителство в полза на община Поморие беше учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху части от имоти – изключителна държавна собственост. Терените с обща площ около 200 кв. м са част от крайбрежната ивица. Те са необходими за реализирането на проект по Оперативна програма „Околна среда” за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на Поморие. С осъществяването на проекта се цели да се изгради устойчива система за водите и отпадъчните води на града като се повиши качеството на съществуващите услуги и се намали отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, съобщиха от правителствената информационна служба..

 

На Българския червен кръст е прехвърлен безвъзмездно имот – частна държавна собственост в Созопол. Това е теренът, на който е построен Националният учебен център за подготовка на водни спасители на БЧК. За да бъде използвана базата по-ефективно през цялата година, сдружението планира да извърши подобрения, като към учебния център изгради закрит плувен басейн, спортна площадка и хангар за съхранение на спасителни плавателни съдове и съоръжения.

На Министерството на правосъдието се предоставят за управление части от имот – публична държавна собственост, необходими за дейността на Областната служба „Изпълнение на наказанията“ в Търговище. Осемте стаи, които ще ползва сектор „Пробация“, се намират в административна сграда на ул. „Христо Ботев” в града.

Шест имота – публична държавна собственост, управлявани от Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, придобиват статут на имоти – частна държавна собственост. Те се намират в областите Велико Търново, Пловдив и Стара Загора, като заедно с построените в тях сгради са били използвани за складове за военновременни мощности. Впоследствие имуществата и техниката в тях са преместени, а помещенията са изключени от военновременните планове. След промяната на статута на имотите, те ще останат в управлението на държавното предприятие и ще бъдат използвани за осъществяване на основната му дейност.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът и на имот в Ямбол, предоставен за управление на Националната компания „Железопътна инфраструктура”. Теренът с площ 5,6 дка на ул. „Ямболен” е с отпаднала необходимост за компанията, намира се извън района, в който са разположени обекти на жп инфраструктурата, и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на жп превозите.