История на Поморие

История на Поморие

До 14 август 1934 г. градът е носил древното название Анхиало, когато със специална министерска заповед е бил преименуван на Поморие. Древното селище Анхиало е било създаден като колония на Аполония (Созопол) с цел пълно господство над Бургаския залив и принадлежащата му територия, за владеене на солниците и срещу влиянието на съседната Месамбрия.

Открита след средата на минали век голяма мраморна плоча близо до устието на Дунав свидетелства за ранната история и значение на селището. Запазени надписи гласят, че през 2 в. пр. н.е., Анхиало е бил силно укрепено място с крепостни стени, което е било завладяно от съседната Месамбрия (днешен Несебър). По време на сражението са разрушени крепостните стени на Анхиало, възвръщайки го отново в ръцете на аполонийците. Благоприятното географско разположение на Анхиало на северния бряг на сегашния Бургаски залив му придавало изключително значение, за да се води спор с цената на оръжието между Месамбрия и Аполония.