»зданието Уѕоморие: древност и съвремиеФ-желано от всички световни библиотеки

»зданието “ѕоморие: древност и съвремие”, том 1 е най-големи€т ни черноморски издателски проект, съобщават от √≈ќѕјЌ. ¬ н€колко писма, Ќационалната библиотека „—в.—в.  ирил и ћетодий” информира, че интересът към изданието е много гол€м. „ѕоморие: древност и съвремие” е поръчано от почти всички световни партньори на библиотеката – по лини€ на международни€ книгообмен. ћежду т€х са:

 онгресната библиотека – ¬ашингктон;

Ќационалната библиотека – јнкара;

”ниверситетска библиотека – ѕитсбърг;

”ниверситетската библиотека – —иатъл;

”ниверситетската библиотека – Ћьовен;

–уската държавна библиотека – ћосква;

Ќационалната библиотека – —анкт ѕетербург;

Ќационалната библиотека – ћинск;

ƒържавната и научна библиотека –  иев

и Ќационалната библиотека –  ишинев.

»зданието е изпратено и на ¬селенската патриарши€ в  онстантинопол, дарено на ”ниверситета “јристотел” в —олун, ƒържавен музей – ≈рмитаж в —анкт ѕетербург и Ѕританската библиотека в Ћондон.

ѕрипомн€ме, че концепци€та за български издани€ от класа на “ѕоморие: древност и съвремие” е разработена под ръководството на проф. јл. ‘ол през 80-години на XX век, по повод на фундаментални€ труд “—транджа: древност и съвремие” – днес, в категори€та „редки и ценни книги”. ¬ него б€ха публикувани резултатите от научните изследвани€ по ѕрограмата “—транджа-—акар.

»збрани сайтове –

Ќай-актуални страници –

  • “оплофикаци€ ¬раца раздаде новогодишни подаръци

  • »талиански езера и ‘ренска –ивиера (от ¬арна) - 02.05.2021г. още за ѕоморие ї ...

  • —илови€т министър посети Ѕерковица