»стори€ на ѕоморие

»стори€ на ѕоморие

ƒо 14 август 1934 г. градът е носил древното название јнхиало, когато със специална министерска заповед е бил преименуван на ѕоморие. ƒревното селище јнхиало е било създаден като колони€ на јполони€ (—озопол) с цел пълно господство над Ѕургаски€ залив и принадлежащата му територи€, за владеене на солниците и срещу вли€нието на съседната ћесамбри€.

ќткрита след средата на минали век гол€ма мраморна плоча близо до устието на ƒунав свидетелства за ранната истори€ и значение на селището. «апазени надписи глас€т, че през 2 в. пр. н.е., јнхиало е бил силно укрепено м€сто с крепостни стени, което е било завлад€но от съседната ћесамбри€ (днешен Ќесебър). ѕо време на сражението са разрушени крепостните стени на јнхиало, възвръщайки го отново в ръцете на аполонийците. Ѕлагопри€тното географско разположение на јнхиало на северни€ бр€г на сегашни€ Ѕургаски залив му придавало изключително значение, за да се води спор с цената на оръжието между ћесамбри€ и јполони€.